Dommerbestilling

Dommertildeling

 

Dommer fordeler
FAF KAFD
Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Københavns Amts Fodbolddommerklub
Henning Petersen
Tlf. 51 92 17 37
FAF tager sig kun af dommerpåsætning indenfor det tidligere Frederiksborg Amt.

Når I bestiller dommere, skal I oplyse om Hjemmehold, Udehold, hvor kampen spilles samt tidspunkt.Telefontid: Kontortid”: Ingen fast – telefonen tages, når der er nogen ved den.

På hverdage kan der ikke forventes besvarelse før efter kl. 16.

Træffes der ikke nogen på telefon – så send en mail.

E-mail: kampfordelerfaf@gmail.com

Der er indgået aftale mellem KAFD og DBUSJÆLLAND om dommertildeling.

Udebliver en dommer, bør I give jeres kasserer meddelelse herom, så der ikke betales for kampen. Endvidere skal I orientere dommertildelingeren herom.

Bestilling af dommere og evt. ændringer skal altid ske via mail til 

E-mail:   Dommerhjaelp@dbusjaelland.dk 

Takster – se
http://www.fafdom.dk
menu – “Honorarer”
Hertil kommer KM-godtgørelse

Dommere honoreres for alle ansatte kampe, med mindre aflysning er meddelt dommer/dommerklub senest 48 timer før ansat kamp.