2014

Under rekonstruktion
2014

Regnskab, Budget, forslag til download nederst på siden.

Dagsorden for årsmødet: (iflg. Vedtægterne)
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretninger.
 3. Forelæggelse af regnskab og statusopgørelse.
 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og bøder for det følgende år.
 5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer i henhold til vedtægternes § 9, stk. 1
 6. Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 5 stk. 4.
 7. Valg af Bestyrelse der vælges for to år: – (På lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem.)
På valg:
  • Formand Bjarne S. Olsen
  •  Bestyrelsesmedlem: Jørgen Peter Hansen                          –  Begge villige til genvalg
 1. Valg af Revision for 1 år. –
 2.        Bent Schou Eskildsen                        –  Villig til genvalg
 3.        Eventuelt

Regnskab og budget kan downloader herunder.

Regnskab 2013

Budget 2014

Beretning 2013

Referat