2015

Under rekonstruktion

Regnskab, Budget, forslag til download nederst på siden.

Dagsorden for årsmødet: (iflg. Vedtægterne)
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretninger.
 3. Forelæggelse af regnskab og statusopgørelse.
 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og bøder for det følgende år.
 5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer i henhold til vedtægternes § 9, stk. 1
 6. Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 5 stk. 4.
 7. Valg af Bestyrelse der vælges for to år: – (På lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem.)
På valg:
  • Ny kasserer: Jørgen Peter Hansen       – for 2 år
  • Bestyrelsesmedlem Flemming Ettrup   –  for 2 år
  • Nyt bestyrelsesmedlem Jan Ynborg     – for 1 år
 1. Valg af Revision for 1 år. –
 2.        Bent Schou Eskildsen                        –  Villig til genvalg
 3.        Eventuelt

Regnskab 2014

Budget 2015

Behandling af forslag til vedtægtsændringer i henhold til vedtægternes § 9, stk. 1

  Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 5 stk. 4