2017

 

Under rekonstruktion

2017

Årsmøde 2017 afholdes den 20. marts i Kick Off Cafeen, Lyngby Boldklub kl. 19.00 på anden sal.

 

Dagsorden for årsmødet: (iflg. Vedtægterne)
a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretninger.
c. Forelæggelse af regnskab og statusopgørelse.
d. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og bøder.
e. Behandling af forslag til vedtægtsændringer i henhold til vedtægternes § 9, stk. 1
f. Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 5 stk. 4.

 1. Valg af Bestyrelse der vælges for to år:
  På lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem.
  På ulige år vælges   kasserer og et bestyrelsesmedlem.
  På valg er kasserer: Jørgen Peter Hansen, Ølstykke FC  (Villig til at fortsætte)
  bestyrelsesmedlem: Flemming Ettrup, Lyngby Boldklub (Ønsker ikke genvalg)
 2. Valg af Revision for 2 år.
  På lige år vælges til revision af sammenslutningens regnskab 1 revisor.
  På ulige år vælges en revisorsuppleantIb Palmelund, Værløse Boldklub (ønsker ikke genvalg)
  Bestyrelsens forslag til ny revisorsuppleant:
  Poul Elmelund, Værløse Boldklub
 3. Eventuelt

Download:

 

Regnskab 2016

Budget 2017

Behandling af forslag til vedtægtsændringer i henhold til vedtægternes § 9, stk. 1

Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 5 stk. 4

Forslag til spilleregler for 5-mands hold.

Referat årsmøde 2017