Årsmøde 2019

Årsmøde 

Årsmøde 2019 afholdt den 20. marts hos Ølstykke FC kl. 19.00

Dagsorden for årsmødet: (iflg. Vedtægterne)

 • a. Valg af dirigent.
  b. Bestyrelsens beretninger.
  c. Forelæggelse af regnskab og statusopgørelse.
  d. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og bøder.
  e. Behandling af forslag til vedtægtsændringer i henhold til vedtægternes § 9, stk. 1
  f. Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 5 stk.  
  4.
  g. Valg af Bestyrelse der vælges for to år

   •       På lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem.
   •       På ulige år vælges   kasserer og et bestyrelsesmedlem.

  På valg er
  kasserer: 
  Jørgen Peter Hansen, Ølstykke FC (Ønsker ikke at fortsætte)
  bestyrelsesmedlem: Jan Mogensen, B1973 Herlev (Villig til genvalg)

  h. Valg af Revision for 2 år.  

  • På lige år vælges til revision af sammenslutningens regnskab 1 revisor.
  • På ulige år vælges en revisorsuppleant: Poul Elmelund, Værløse BK (villig til genvalg).
  • i . Eventuelt

  Følgende kan downloades herunder