Årsmøde

Årsmøde

Anfør jeres klubnr, jf. den udsendte mail til klubkontaktmanden

Link til tilmelding Årsmødet

Årsmøde 2019 afholdes den 20. marts hos Ølstykke FC kl. 19.00

Dagsorden for årsmødet: (iflg. Vedtægterne)

a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretninger.
c. Forelæggelse af regnskab og statusopgørelse.
d. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og bøder.
e. Behandling af forslag til vedtægtsændringer i henhold til vedtægternes § 9, stk. 1
f. Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 5 stk.  
4.
g. Valg af Bestyrelse der vælges for to år:

     På lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem.
På ulige år vælges   kasserer og et bestyrelsesmedlem.
På valg er kasserer: Jørgen Peter Hansen, Ølstykke FC (Ønsker ikke at fortsætte).
bestyrelsesmedlem: Jan Mogensen, B1973 Herlev (Villig til genvalg)
.         

h. Valg af Revision for 2 år.                                                                                                                
 På lige år vælges til revision af sammenslutningens regnskab 1 revisor.
P
å ulige år vælges en revisorsuppleant: Poul Elmelund, Værløse BK (villig til genvalg).
ii . Eventuelt