2018

Årsmøde

Årsmøde 2018 afholdes den 20. marts hos Hjorten IF kl. 19.00


Dagsorden for årsmødet: (iflg. Vedtægterne)
a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretninger.
c. Forelæggelse af regnskab og statusopgørelse.
d. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og bøder.
e. Behandling af forslag til vedtægtsændringer i henhold til vedtægternes § 9, stk. 1
f. Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 5 stk. 4.

g. Valg af Bestyrelse der vælges for to år:
På lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem.
På ulige år vælges   kasserer og et bestyrelsesmedlem.
På valg er formand: Bjarne Olsen, Boldklubben Søllerød-Vedbæk  (Villig til at fortsætte)
bestyrelsesmedlem: John Vinding Petersen, Lyngby Boldklub

h. Valg af Revision for 2 år.
På lige år vælges til revision af sammenslutningens regnskab 1 revisor.
På ulige år vælges en revisorsuppleant

 

i. Eventuelt