Regnskab 2017

Driftregnskab for OBS 49 01.01.2017 – 31.12.2017
Regnskab Regnskab Regnskab Budget 2017
2017 2016 2015
Indtægter:
Sommerturnering      30.500,00      33.000,00     36.500,00 30.000,00
Vinterturnering                   –        1.800,00       1.400,00
 Pokalturnering        2.200,00        2.500,00       2.900,00 2.200,00
Bøder        3.600,00        4.200,00       4.700,00
Indtægter      36.300,00      41.500,00     45.500,00 32.200,00
Ekstraordinær indtægter:
afskrevet check          500,00
Godtgørelse 2015 reguleret           154,74         2.000,00
Indtægter i alt    36.454,77   41.500,00  48.000,00 32.200,00
Udgifter
Kontorartikler 239,80 500
Årsmøde 5.000,00 5.460,00 6.500,00 6.000
Præmiepenge årsmøde 6.000,00 12.000,00 8.500,00 9.000
Bolde 0,00 0,00 11.900,00
Pokaler sommerturnering 1.990,50 2.787,75 1.538,00 3.000
Godtgørelse 2016 8.615,69 7.981,05 8.087,00 7.000
Surftown 2014 incl. Gebyr 0,00 685,00
Hostmaster 45,00 45,00 45,00
Gaver 990,00 675,00 1.000
Krans til æredsmedlem 1.200,00
Pokalstævne pokaler Pokaler 594,13 150,00 797,38 1.000
Pokalstævne fortæring Fortæring 2295,00 2500,00 1.820,00 2.500
Pokalstævne dommere Dommerer 676,26 1.960,91 877,00 1.000
Bestyrelsesmøder  m.m 4875,00 2955,35 3.673,95 4.000
Møder om gammelmandsbold 750,00 0,00 249,00
Gebyr for bankudskrifter 15,00 30,00
Surftowne 709,39 758,00 585,00 800
 
Udgifter i alt 33740,97 37288,06 45.287,33 35.800
Årets resultat 2.413,77 3.972,14 2.712,67 -3.600
Status pr. 31. december 2017
Aktiver
Bank 122.538,07
Kontant      1.000,00
Aktiver i alt 123.538,07
Passiver
Egenkapital pr. 31.12.2016 121.124,30
Periodens resultat 2.413,77
Egenkapital 31.12.2017 123.538,07
Skyldige  præmiepenge 1.000,00
Passiver i alt 123.538,07
Formand Kasserer Bestyrelsesmedlem Bestyrelses medlem
sign sign   sign     sign
Godkendt
Ølstykke, den
Foranstående regnskab for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017, samt
efterfølgende balance pr. 31. december 2017 er i overensstemmelse med de foreviste bilsag
Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret, hvorved bekræftes.
Jørgen Hansen, kasserer Ib Palmelund, Revisor
       sign                   sign