Budget 2018

OBS49 budget 2018
Indtægter
Sommerturnering 30.000
Vinterturnering
Pokalturnering 2.400
Indtægter i alt 32.400
Udgifter
Kontorartikler 500
Kørsel 5.000
IT/telefon 500
Godtgørelser 2.250
Bestyrelsesmøder og andre møder 5.000
Årsmøde 5.000
Præmie til vindende hold 10.500
Pokaler 1.900
Pokalstævne/pokaler/dommere 4.250
Bolde 0
Surftown 800
Gaver 1.500
Udgifter i alt 37200
Underskud i alt 4.800