Budget 2019

OBS49 Budget 2019
Indtægter
Sommerturnering 20.800
Vinterturnering
Pokalturnering 4.800
Indtægter i alt 25.600
Udgifter
Kontorartikler 500
Kørsel 5.000
IT/telefon 500
Godtgørelser 1.000
Bestyrelsesmøder og andre møder 3.000
Årsmøde 4.000
Præmie til vindende hold 9.000
Pokaler 2.000
Pokalstævne/pokaler/dommere 4.500
Bolde 0
bankgebyr 300
Surftown 800
Gaver 1.000
Udgifter i alt 31600
Underskud i alt 6.000