Ekstraordinært Årsmøde 2019

Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde i OBS49

Den 13. november 2019, kl. 18.30 på Lyngby Boldklub, klubhuset, Lundtoftevej 53, 2800 Kongens Lyngby

Link til tilmelding til det ekstraordinære årsmøde 2019

Dagsorden

Bespisningen har vi flyttet frem foran det ekstraordinære årsmøde ad hensyn til andre arrangementer i Lyngby Boldklub, så vi starter med spisning kl. 18.30.

Som sædvanlig stegt flæsk og persillesovs. Der serverestillige et par kopper øl i løbet af aftenen.

 1. Valg af dirigent
 2. Status siden sidste årsmøde
 3. Nyt reglement for turnering
  1. Repræsentant fra DBU Sjælland vil deltage i mødet og vil orientere om det praktiske ved overflytning til DBU Sjælland/ og evt. DBUJ København, hvis der for en aldersgruppe ikke kan etableres turnering.
 4. Forslag om nedlæggelse af fodboldturneringer i OBS49 regi
 5. Forslag om ændring af vedtægter
 6. Forslag om nedlæggelse af OBS49.
 7. valg af ny formand.

Formand Bjarne S. Olsen går af udenfor tur.

 1. Eventuelt

Uddeling af præmier for turneringen 2019

Eventuelle forslag til behandling på årsmødet, skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 14 dage før årsmødet, dvs. senest den 30. oktober 2019.

 • Bemærk vedtægterne §5, stk. 2  Hver klub der er tilmeldt årets sommerturnering kan møde med 2 delegerede til årsmødet, men kan kun afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • Såfremt klubben ikke møder med en repræsentant på årsmødet og der skal udleveres pokal, skal det inden årsmødet aftales, hvorledes klubben afhenter pokalen, i modsat fald bortfalder