Hjem
Turneringer m.v.
Om OBS49
Årsmøde
Vejledninger
2017
2016
2015
2014
2013
Årsmøde

Årsmøde 2018 afholdes den 20. marts hos Hjorten IF kl. 19.00Dagsorden for årsmødet: (iflg. Vedtægterne)
a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretninger.
c. Forelæggelse af regnskab og statusopgørelse.
d. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og bøder.
e. Behandling af forslag til vedtægtsændringer i henhold til vedtægternes § 9, stk. 1
f. Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 5 stk. 4.

g. Valg af Bestyrelse der vælges for to år:
    På lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem.
    På ulige år vælges   kasserer og et bestyrelsesmedlem.
    På valg er formand: Bjarne Olsen, Boldklubben Søllerød-Vedbæk  (Villig til at fortsætte)
                     bestyrelsesmedlem: John Vinding Petersen, Lyngby Boldklub

h. Valg af Revision for 2 år.
    På lige år vælges til revision af sammenslutningens regnskab 1 revisor.
    På ulige år vælges en revisorsuppleant

                    

i. Eventuelt

 

       

 

 

 

 

 
 
Hjem
Turneringer m.v.
Om OBS49
Årsmøde
Vejledninger