Hjem
Turneringer m.v.
Om OBS49
Årsmøde
Vejledninger
2017
2016
2015
2014
2013
2017

Årsmøde 2017 afholdes den 20. marts i Kick Off Cafeen, Lyngby Boldklub kl. 19.00 på anden sal.Dagsorden for årsmødet: (
iflg. Vedtægterne)
a. Valg af dirigent. 
b. Bestyrelsens beretninger. 
c. Forelæggelse af regnskab og statusopgørelse. 
d. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og bøder. 
e. Behandling af forslag til vedtægtsændringer i henhold til vedtægternes § 9, stk. 1 
f. Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 5 stk. 4.

g. Valg af Bestyrelse der vælges for to år:
    På lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem. 
    På ulige år vælges   kasserer og et bestyrelsesmedlem. 
    På valg er kasserer: Jørgen Peter Hansen, Ølstykke FC  (Villig til at fortsætte)
                     bestyrelsesmedlem: Flemming Ettrup, Lyngby Boldklub (Ønsker ikke genvalg)

h. Valg af Revision for 2 år. 
    På lige år vælges til revision af sammenslutningens regnskab 1 revisor. 
    På ulige år vælges en revisorsuppleant

                    
 Ib Palmelund, Værløse Boldklub (ønsker ikke genvalg)
                     Bestyrelsens forslag til ny revisorsuppleant:
                     Poul Elmelund, Værløse Boldklub
 

i. Eventuelt

Download:

 
Hjem
Turneringer m.v.
Om OBS49
Årsmøde
Vejledninger