Hjem
Turneringer m.v.
Om OBS49
Årsmøde
Vejledninger
2017
2016
2015
2014
2013
2014

Regnskab, Budget, forslag til download nederst på siden.

Dagsorden for årsmødet: (iflg. Vedtægterne)
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretninger.
 3. Forelæggelse af regnskab og statusopgørelse.
 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og bøder for det følgende år.
 5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer i henhold til vedtægternes § 9, stk. 1
 6. Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 5 stk. 4.
 7. Valg af Bestyrelse der vælges for to år: - (På lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem.)
På valg:
  • Formand Bjarne S. Olsen
  • Bestyrelsesmedlem: Jørgen Peter Hansen                          -  Begge villige til genvalg
 1. Valg af Revision for 1 år. –            
 2.        Bent Schou Eskildsen                        -  Villig til genvalg
 3.        Eventuelt
Regnskab og budget kan downloader herunder.

Regnskab 2013

Budget 2014


Beretning 2013

Referat
   
   
   
   

 
Hjem
Turneringer m.v.
Om OBS49
Årsmøde
Vejledninger